استخدام – نویسنده شوید

دقیقه، وب سایت آنلاین در حوزه‌ی رشد فردی و زندگیتوسعه تجارت و کسب و کارتکنولوژی و فناوری قصد دارد تا تیم خود را گسترش دهد و چند نفر نیروی نیمه‌وقت را به تحریریه خود بصورت حضوری و کار در منزل اضافه کند.

موقعیت شغلی نویسنده:
تسلط کامل به زبان انگلیسی – آشنا با اصول و قوانین نگارش روزنامه نگاری – حداقل یک سال سابقه‌ی کار در زمینه‌ی تولید محتوا
 

 

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه

موضوع

رزومه